Om yoga og meditasjon

Opprinnelig er hensikten med yoga og meditasjon å ivareta alle aspekter ved mennesket, ved å skape fullstendig balanse og bevissthet. Dette inkluderer blant annet fysisk helse, følelser, tanker, relasjoner, kosthold, mosjon.

Mange moderne disipliner og behandlingsmetoder har hentet sin inspirasjon fra yoga.

Kundalini Yoga som lært av Yogi Bhajan

Kundalini Yoga ble brakt til Vesten av Yogi Bhajan på 60-tallet, og er en yogaform som bygger på mange tusen år gammel kunnskap. Denne yogaen har sin opprinnelse fra nord i India og Tibet, og er en av de eldste yogaformene vi kjenner til. Medisinsk Yoga har hentet mye av sin inspirasjon fra denne yogaformen.

Kundalini Yoga er en kraftfull og transformerende yogaform som kombinerer øvelser, pusteteknikker, mantra, øyefokus, kroppslåser, mudra (håndstillinger) og meditasjoner for å blant annet styrke nervesystemet og balansere hormonsystemet.

Du trenger ikke å være i god fysisk form på forhånd, alt som trengs er at du kan puste og bevege kroppen. Denne yogan kalles ofte for hverdagsyoga og yoga for bevissthet, blant annet fordi den er så anvendelig og skaper store og positive endringer i menneskers hverdagsliv. Kundalini Yoga blir også kalt «the mother of all yoga» fordi den har ivaretatt og inneholder alle de grunnleggende elementene i yoga.

Kundalini Yogaens myke og tidvis også utfordrende og kraftfulle bevegelser, pusteteknikker, avspenninger og meditasjoner styrker oss både fysisk og mentalt. Og gjør oss bedre rustet til å takle livets opp- og nedturer.

Timene inkluderer alltid en lengre avspenning før den avsluttende meditasjonen, ofte med mantra (lydvibrasjon). Nyere vestlig forskning har bekreftet det yogamestre har hevdet i tusenvis av år: spesifikke øvelser og meditasjoner i Kundalini Yoga kan forbedre hukommelsen, humøret, emosjonelt stress og depressive sinnsstemninger. Og forebygge Alzheimer (meditasjonen Kirtan Kriya).

Kundalini Yoga hjelper deg til å styrke kontakten med kropp og sjel, og hente ny energi og ressurser i deg selv.

Se www.3ho.org for mer informasjon om Kundalini Yoga.

Medisinsk Yoga

Internasjonalt har det lenge vært forsket på yoga og meditative metoder – og de terapeutiske effektene. I Skandinavia er Institutet för Medicinsk Yoga (IMY) i Stockholm en av de fremste drivkreftene innen forskning og utvikling av yoga som terapi. Medisinsk Yoga er utviklet under klinisk og terapeutisk arbeid siden 1998, samt ut i fra resultatene av hundretalls vitenskapelige studier på ulike former av yoga over hele verden. Flere av de største sykehusene, primærhelsetjenesten og private klinikker i Sverige har tatt i bruk Medisinsk Yoga som supplement til annen behandling.

Medisinsk Yoga springer ut klassisk Kundalini Yoga, og er et svært kraftfullt terapeutisk redskap. Fysiske øvelser og stillinger kombineres med puste- og konsentrasjonsteknikker. Korte, enkle yogaprogrammer kombineres med dyptvirkende meditasjoner for å skape spesifikke terapeutiske effekter, ut i fra yogaens grunnleggende intensjon om å bidra til en dyp energimessig balanse fysisk, mentalt og følelsesmessig. Alle øvelsene utføres rolig og innfølende, alltid med utgangspunkt i utøverens egen evne og kapasitet.

Medisinsk Yoga kan brukes ved rehabilitering av personer med utbrenthet, stress, hormonelle plager, søvnforstyrrelser, ulike former av ryggproblemer, migrene, astma, kreft, hjertelidelser, spiseforstyrrelser, rusproblemer, Parkinson m.m. Også svært utmattede og kronisk syke personer kan ha stort utbytte av Medisinsk Yoga.

Redskapene i Medisinsk Yoga er enkle å bruke. Det finnes yogaøvelser som passer for enhver. Du bærer lett med deg de yogiske verktøyene inni deg – og kan ty dem overalt i hverdagen.

Se www.mediyoga.no for mer informasjon om Medisinsk Yoga og forskning.

Gongbad

Gongbadet innledes med mykgjørende yoga, før du blir guidet inn i dyp avspenning mens du ligger i en valgfri og komfortabel stilling på yogamatta med teppe over deg. Deretter overtar de kraftfulle og balanserende lydvibrasjonene fra Gongen, klokkespill og syngeboller.

Gongen skaper lyder og dype vibrasjoner som kan løse opp i fysiske, emosjonelle og mentale spenninger og sette i gang kroppens egne selvhelbredende evner. Du kan kjenne deg avslappet i flere dager etter et Gongbad.

Sagt om Gong av Yogi Bhajan, Master of Kundalini Yoga:

"The Gong is the first and the last instrument for the human mind, there is only one thing that can supersede and command the human mind, the sound of the Gong. It is the first sound in the universe, the sound that created this universe. It is the basic creative sound. To the mind, the sound of the Gong is like a mother and a father that gave it birth. The mind has no power to resist a Gong that is well played."

Nye Gongbad månedlig fra høsten 2019 - annonseres i august.

public.jpeg